ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಎಸ್ಎಲ್. ನಂ.ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರುನಿಂದಗೆ
1ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್18-08-199727-07-2000
2ಸಂಜಯ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್02-08-200022-05-2003
3ಮನೀಶ್ ಖರ್ಬಿಕರ್21-06-200311-05-2006
4ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್11-05-200623-05-2006
5ಕೆ ವಿ ಶ್ರೀಧರ್25-05-200629-06-2007
6ಡಿ ರೂಪಾ23-07-200722-07-2008
7ಬಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್22-07-200805-03-2010
8ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ನಾಯಕ್05-03-201023-01-2013
9ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್23-01-201304-03-2014
10ಕೆ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ05-03-201409-08-2016
11ಕೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು09-08-2016-

Copyright 2017, Developed by Capulus Technologies Private limited